HOME OVER DE GOUDEN BORDJES UITSLAGEN CONTACT Deelnemen als Mystery Guest? AANMELDEN Volg ons
HOE GAAN WIJ TE WERK?
De Gouden Bordjes
De zorg- en welzijnsorganisaties kunnen een Gouden, Zilveren of Bronzen bordje winnen. De organisaties die geen winnaar zijn krijgen sinds 2015 een bordje met een illustratie “werk aan de winkel!”. Tevens bestaat er voor deze organisaties ook de kans dat zij een Loden bordje kunnen ontvangen. Ter indicatie horen de volgende cijferreeksen bij de verschillende bordjes.
Beoordelingssysteem
Het beoordelingssysteem werkt met twee vragenlijsten:

• De vragenlijst van de maaltijdaanbieder.
Dit is een zeer uitgebreide lijst die bestaat uit concrete vragen die met ja, nee en een toelichting te beantwoorden zijn.

• De vragenlijst van de Mystery Guests.
Dit is vragenlijst die bestaat uit een reeks vragen waar een cijfer gegeven wordt. (1 slechtst t/m 10 best).

Daarnaast heeft elke vraag een unieke wegingsfactor. Verder bestaat er voor de Mystery Guests de mogelijkheid om een toelichting te geven op de beoordeling en de beleving. Een locatie wordt minimaal twee keer bezocht door verschillende Mystery Guests. Alhoewel het doorgaans 3 bezoekmomenten betreft. Het gemiddelde van de bezoeken bepaalt het eindcijfer.
ORGANISATIE
Wat is De Gouden Bordjes?
De Gouden Bordjes is een waardering voor excellentie van de maaltijdvoorziening in de ouderenzorg. Onder meer volgens het principe voor ouderen door ouderen, maar ook in samenwerking met professionals met een uitlopende beroepsachtergrond.

Van wie is het initiatief?
De Gouden Bordjes zijn er om de instellingen continue te inspireren om de kwaliteit van het maaltijdaanbod te verbeteren. De Gouden Bordjes is in 2011 als initiatief opgestart en viert in 2016 het eerste lustrum in samenwerking met de Haagse VVT-sector en wethouder Karsten Klein (Stedelijke Economie, Zorg en Havens) en andere professionals.

Verder heeft de Gouden Bordjes in 2012 van GENERO de erkenning gekregen van “Good Practice & Idea”. Genero(Samenwerkingspartner van Erasmus MC, regio Rotterdam-Rijnmond) ziet de Gouden Bordjes als ondersteuning van de verbetering van de zorg en welzijn voor ouderen. De inzet van GENERO is dat op termijn activiteiten leiden tot een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod gericht op een betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud en vermindering van zorg- en behandelbelasting van ouderen.

Het geen geheel in lijn staat met de visie van de Gouden Bordjes. Daardoor ontstaan er ook meer mogelijkheden voor ontmoetingen met andere ouderen, in een aantrekkelijke omgeving met goede service.
Comité van Advies
Het Comité van Advies is onafhankelijk en onpartijdig en bestaat uit: Gemeente Den Haag, Pierre Wind (Chefkok), Hotelschool The Hague, SOC (Stedelijke Ouderen Commissie) en D’article (conceptontwikkelaar en uitvoerend projectbureau). Het comité heeft een adviserende rol en kan/zal indien nodig advies geven aan organisaties waarbij is gebleken dat de beoordeling van de Mystery Guests een “onvoldoende” is.

Klankbordgroep
Bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende maaltijdaanbieders. De klankbordgroep deelt kennis en ervaringen met elkaar om zo gezamenlijk verbeteringen door te voeren. Daarnaast toetst de klankbordgroep ideeën van het Comité van Advies en geeft als zodanig vrijblijvend advies. De klankbordgroep kan geen invloed uitoefenen op de beoordelingscriteria of de resultaten.
DEELNEMERS
De deelnemende maaltijdaanbieders
De huidige deelnemende organisaties zijn maaltijdaanbieders die aangesloten zijn bij “Den Haag aan tafel”. Dit zijn bijvoorbeeld zorginstellingen of organisaties zoals Saffier, RESPECT Zorggroep, Haagse Wijk- en Woonzorg, Florence, St. Eykenburg, WZH, Cardia, Rudolf Steiner Zorg, CATO en Resto Van-Harte. Maar ook bezorgspecialisten zoals “Vers aan Tafel!”, Apetito en “De Keuken van Scheveningen” die maaltijden aan huis bezorgen.

Liever thuis eten?
Daarnaast kunt u bij de volgende bezorgspecialisten uw maaltijd bestellen om deze te laten bezorgen of af te halen.

Apetito, maaltijdservice aan huis
www.apetito.nl

De Keuken van Scheveningen
www.dekeukenvanscheveningen.nl

Gewoon Lekker Thuis
www.gewoonlekkerthuis.nl

Vers aan Tafel!
www.versaantafel.nl

Versmarkt Vreebrug
www.versmarktvreebrug.nl
MYSTERY GUESTS
Wat doet een Mystery Guest?
Mystery Guest zijn actieve senioren die zich hebben aangemeld om onaangekondigd te gaan eten bij een van de deelnemende “restaurants”. De Mystery Guests beoordelen de locaties met cijfers aan de hand van een vragenlijst over voeding, hospitality en ambiance. U helpt hiermee de restaurants in de zorg en vrijwilligersinitiatieven te verbeteren.

Ja, ik wil ook Mystery Guest zijn!
Stuurt u ons a.u.b. een email en vermeld daarbij voor en achternaam en uw telefoonnummer, dan kunnen wij contact met u opnemen.

U kunt een emailbericht sturen naar:
info@goudenbordjes.nl
De Gouden Bordjes
Lulofsstraat 55, Unit 42
2521 AL Den Haag
070 33 000 81
info@goudenbordjes.nl
Concept & design by
© 2016 De Gouden Bordjes - Alle rechten voorbehouden